onsdag den 2. februar 2011

LOLePOP

Min efterfølgende kommentar på foranledning af tv-udsendelsen med Dorf, Børstings LO og Løkkes LE, handler ikke så meget om efterløn, men mere om det traditionelle forhold mellem land-og-by, mellem Venstre (menneskets frisindede oplysningskamp) og Socialdemokrater (slavesindets organiserede magtkamp). Endeligt vel også bare mellem vort dels offentlige, dels velfærdsmæssige samfundsforetagende - og så tildels vore virksomheder, dels personlige frihed til at bidrage med sit i lyset af vort.

Kan De ikke læse skriften på den glinsende glasvæg nedenfor, så tryk på tasten Ctrl med den ene finger og på tasten + med den anden, så skulle forstørrelsen komme Dem imøde. 

Nederst på formularen
·        
Det er udmærket gået, Hr. Lars Løkke Rasmussen.

Grundlæggende mener jeg, at velfærds-ydelser eller velfærds-sikringer skal varetages af en oplysende og derved igangsættende forvaltningskultur, fremfor af en masse forskellige organisationersprogrammer, der vil "sikre" dit og dat. Og grunden er ganske enkelt: FORENKLING og dermed muligheden for en fastholdt erfaringsgang, udvikling indenfor forvaltnings-kulturen i tråd med vort folketings oplysende sigte.

Arbejdsmarkedet må ikke løsrive sig livets eget arbejde ved vort samfundne kød. Eller afstedkomme en sådan - skatte-ret-stats-kategorisk! - løsrivelse. Og det stiller krav til arbejdsmarkedet og deres uddannelser, samt ikke mindst forvaltningskulturen, om at kunne indrømme, hvad livet på jord i sandhed handler om. DET ER IKKE LÆNGERE LIVET, DER SKAL RETTE SIG EFTER ARBEJDSMARKEDET, FORVALTNINGSKULTUREN ELLER UDDANNELSES-SEKTOREN, MEN OMVENDT! - Eller hør det sådan her:

Såfremt arbejdsmarkedet, deres uddannelser samt uddannelses-sektoren og forvaltningskulturen i det hele taget, ikke kan forvandle sig gennem en naturlig, forstandig kropsnær og jordnær indrømmelses-kultur, der gør os personligt stærke med al vort, så er arbejdsmarkedets/forvaltningens/uddannelses-sektorens kanoner ansvarlige for destruktionen af livets velfærdende og oplysende livsmåde på dansk grund.

Jeg mener: Det grundlæggende, jeg først nævnte, vil betyde mindre administration og mindre samnkøring hos skat mht. banker, kapitalfonde, fagforeninger, forsikringsselskaber og deres velkendte bedrageri-virksomhed med gud og hver mand gennem årene. - Jeg vil gerne have mennesket ud af alle disse løgnagtige og derfor også volds-fremprovokerende ordninger. Og især ud af de kapital-logisk-rationaliserende af dem, altså dem, der ikke opretholder en kontakt til sigtet med vort jordnære og kropsnære liv på personlig anSVARlig vis.

Hør: Hvis livsførelse og arbejde kommer til at handle for meget om penge og dermed kapital-logiske måder at tænke-og-handle på, så mener jeg ikke, at den medfødte, personlige selvstændighed hos mennesket udvikler sig på oplysende og opklarende vis. Hvilket jo ellers ville være til gavn for vort samfundne livs udvikling. - Derimod havner vi i et samfund bestående af tungnemme mennesker, der bliver sådan, fordi de slider hjernen op på grund af de mange ligheds-idealistiske, kapital-matematiske, også computale løsninger/ordninger, der intet forløser. Og altså ingen kraft, intet nyt vækstpotentiale frisætter, så det ellers ville kunne blive øjensynligt og mærkbart som det nye vidnesbyrd i sand dansk forstand.

IT-udviklingen med vort samfund er en potentialisering af det teknokrati, vi alle har FORVREDET os ved igennem mange, mange år. Ja, det tror jeg desværre. IT-computeren - uendelig sammenfatter-virksomhed - er sådan set svaret på den måde fremskridtstroens teknologisk-teknokratiske staters oprustning i det forrige århundrede behandlede mennesket. Altså en svare-maskine, der skaber ligevægt i grusomhederne. Og med den følgevirkning, at vi alle samme bliver lige dårlige, indtil vi har fået det vendt. (Justitsia, Uni-versiteter, Stat-Kirke og Matematik er årsag til de velkendte grusomheder i 1900-tallet. Deres løgne lyser rødt op og desværre ikke hvidt, ejheller blot sort på hvidt).

Den største belastning, belastende faktor, i vor tids samfund er: At der er alt for mange og alt for meget, der kalder sig ved navne, der ikke virker efter hensigten. Og det skal vi have gjort noget ved. Jeg har i den henseende givet mit bud iform af DANMARKS-bladet.

Tak for indslaget og Tak for Ordet, vort kød. Jeg synes, at De gør det ganske godt, ganske udmærket som folkevalgt leder, Hr. Lars Løkke Rasmussen.

De bedste hilsner, Jens Haarup Mortensen.
for 44 minutter siden · Synes godt om